De regels van de server. The Rules of the server

  1. Niet Griefen // Not Griefen
  2. Respecteer de Staff! // Respect the staff
  3. Vragen aan OnSiVe & TigerxEnvelop // Questions to OnSiVe & TigerxEnvelop 
  4. Webmail OnSiVeCity@live.nl // Webmail OnSiVeCity@live.nl
  5. Niet Schelden // No Swearing
  6. Niet Stelen // Do not steal!
  7. Elkaar niet slaan op straf van temp-ban // Do not slight each other on punish of temp-ban
  8. Vraag niet naar ranks // Do not ask for ranks
  9. Wil je een huis bouwen vraag aan OnSiVe // Do you want to build a house ask on OnSiVe
  10. Heb Plezier! // Have Fun!